МВР

Медицински институт на МВР

 

30.11.2015 г. Отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост в МБАЛ ЦКБ – МИ – МВР и БДПЛР, филиал на МИ – МВР в гр. Банкя за продажба на вестници, списания и печатни издания

30 ное 2015

1. Заповед  /pdf/.

2. Обява /pdf/.

3. Заповед за определяне на наемател  /pdf/.

 23 май 2017 | 18:09