МВР

Медицински институт на МВР

 

Структура

   В състава на МИ-МВР се включват: Дирекция, Централна клинична база -университетска МБАЛ гр. София, Болници за продължително лечение и рехабилитация - филиали на МИ - МВР в гр. Банкя, гр. Варна и гр. Хисаря, медицински служби, обслужващи  главни дирекции, „Национална полиция”, „Гранична полиция”, „Пожарна безопасност и защита на населението”, ГДБОП,  Академия на МВР,  Областни и регионални дирекции, специализирани полицейски управления, специализирани домове за временно настаняване на чужденци, домове за временно настаняване на пълнолетни или малолетни и непълнолетни лица и други структури към МВР.

Дирекция

Централна клинична база - София

Централна експертно-лекарска комисия 

Рехабилитация и долекуване