МВР

Медицински институт на МВР

 

За контакт:

  Медицински институт на МВР

 Адрес: гр. София 1606, бул. “Скобелев” №79
 

  Тел.: 98 21506
   Факс: 954 28 75

   Е-mail: [email protected]