МВР

Дирекция "Миграция"

 

16.06.2020-4-OП-4-„Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанени чужденци в СДВНЧ“

15 юни 2020

„Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанени чужденци в СДВНЧ“ по три обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанените в СДВНЧ- София“- ДМ“

Обособена позиция №2: „Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанените в отдел Специален дом за временно настаняване на чужденци- Любимец“

Обособена позиция №3: „Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанените в Център за настаняване на чужденци- Елхово“- ДМ
1. Решение №5364оп-16 от 11.06.2020г.
2. Обявление №536400-10128 от 11.06.2020г.
3. Документация
4. Образци на документи
5. Техническа спецификация по об. позиция №1 -Приложение №1.1
6. Техническа спецификация по обособена позиция №2- Приложение №1.2
7. Техническа спецификация по обособена позиция №3- Приложение №1.3
8. Проект на договор по об. позиция №1- Приложение №2.1
9. Проект на договор по об. позиция №2- Приложение №2.2
10. Проект на договор по об. позиция №3- Приложение №2.3
11. Решение за одобряване на изменение или допълнителна информация Рег. № 5364оп-19 от 29.06.2020г.
12.Протокол №1-УРИ 5364оп-35 от 30.07.2020г
13. Съобщение за отваряне на ценови предложения
14. Протокол №2 УРИ 5364оп- 44 от 14.09.2020г.
15. Доклад УРИ 5364оп-45 от 16.09.2020г.
16. Решение за избор на изпълнител №5364оп-46 от 23.09.2020г.
17.Решение №5364оп-49/13.11.2020г. за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка
18. Съобщение до ВНП ФАСИЛИТИ ЕООД 536400-20791 от 13.11.2020 г.

19. Съобщение до СТЕЛИТ 1 ЕООД, МАСТЪР- ПИК ЕАД, КЕЙ ЕНД ВИ ООД №536400-20793 от 13.11.2020 г.
20.Обявление за възложена поръчка по обособена позиция №1 и №3 с рег. №536400-22387 от 04.12.2020 г.
21. Д-р 536400- 21269 от 19.11.2020г. по обособена позиция №1
22. Д-р 536400-21265 от 19.11.2020 г. по обособена позиция №3
23. Обявление за възложена поръчка №536400- 712 от 13.01.2021г. по обособена позиция №2
24. Договор №536400- 23788 от 22.12.2020г. по обособена позиция №2

 18 януари 2021 | 13:53