МВР

Дирекция "Миграция"

 

„Доставка на оригинални и съвместими тонер касети за нуждите на дирекция “Миграция“

11 юни 2020

1. Решение № 5364оп-15 от 11.06.2020г.
2. Обявление № 536400-10096 от 11.06. 2020 г.
3.Документация
4.Приложение № 1 Техн. спецификация
5.Приложение № 2 Техн. спецификация
6.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
7.ПРОЕКТ НА ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ
8.Отговор на постъпило искане за разяснение №1
9. Отговор на постъпило писмено искане за разяснение №2
10. Протокол №1 от 14.07.2020г.
11. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
12. Протокол 5364оп-38 от 06.08.2020 г.
13. Решение №5364оп-41 от 07.08. 2020г.
14. Съобщение до Тонер Съпорт ООД
15. Обявление за възложена поръчка №536400-17807 от 06.10.2020г. (изпратено в РОП под № 996150)
16. Д-р 536400-16984 от 23.09.2020г. по обособена позиция №1
17.Д-р 536400- 16889 от 23.09.2020г. по обособена позиция №2
18. Обявление за приключване на д-р по ОП1 №536400- 1523 от 25.01.2021г.
19. Обявление за приключване на д-р по ОП2 №536400- 1524 от 25.01.2021г.


 25 януари 2021 | 15:45