МВР

Дирекция "Миграция"

 

11.02.2020- 1-ОП1-„Ремонт на видеонаблюдение в отдел СДВНЧ- Любимец“- ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

11 фев 2020

 „Ремонт на видеонаблюдение в отдел СДВНЧ- Любимец“- прекратена
1. Решение №5364оп-2 от 11.02.2020г.
2. Обявление № 536400-2690 от 11.02.2020г.
3. Документация
4. Образци на документи
5. Приложение №1-Техническа спецификация
6. Приложение №2- Методика за оценка
7.Протокол УРИ 534оп-6 от 17.03.2020г.
8.Решение №5364р-5512 от 17.03.2020г.
9. Обявление за възложена поръчка- прекратена.

 

 11 юни 2020 | 10:01