МВР

Дирекция "Миграция"

 

11.06.2020-3-ОП3- „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и консумативи за нуждите на дирекция „Миграция“, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

11 юни 2020

1. Решение №5364оп-14 от 11.06.2020г.
2.Обявление 536400-10095 от 11.06.2020г.
3.Документация
4. Образци на документи
5. Техническа спецификация -Приложение № 1
6. Проект на договор с приложение
7. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
8. Протокол рег. №5364оп-39 от 07.08.2020г.
9. Решение №5364оп-42 от 14.08.2020г.
10. Обявление за възложена поръчка №536400-17805 от 06.10.2020г. (изпратено в РОП под №996146)
11. Д-р 536400- 17544 ОТ 01.10.2020г.
12. Обявление за приключване на д-р №536400- 1526 от 25.01.2021г.

 25 януари 2021 | 15:50