МВР

Дирекция "Миграция"

 

13.12.2019-7-ОП7-„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на дирекция „Миграция”, и при необходимост хотелски резервации

13 дек 2019

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на дирекция „Миграция”, и при необходимост  хотелски резервации, финансирани или съфинансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, със средства от други държави или от международни или чуждестранни организации, както и с бюджетни средства“


1.Решение № 5364оп-59 от 10.12.2019г
2.Обявление № 536400-23599 от 10.12.2019г
3.ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.Образци на документи
5.Приложение № 1 - Техническа спецификация
6.Приложение № 2 - Методика за определяне на комплексна оценка на офертите
Протокол 1 от работа на комисия № 5364оп-3
Съобщение за отваряне на ценови предложения
Протокол 2 от работата на комисията № 5364оп-4
Протокол 3 от работата на комисията № 5364оп-7
Протокол 4 от работата на комисията № 5364оп-9
Доклад УРИ 5364оп-8 от 24.03.2020 г.
Доклад УРИ 5364оп-10 от 01.04.2020 г.
Решение № 5364оп-11 от 08.04.2020г
Протокол № 5 с рег № 5364оп-20 от 01.07.2020г
Доклад 5364оп-21 от 03.07.2020г
Решение №5364оп-23 от 08.07.2020г.
Обявление за възложена поръчка №536400- 14553 от 18.08.2020г.
Договор № 536400- 13759 от 06.08.2020г.
Приложения към договор №536400- 13759 от 06.08.2020г.


 21 август 2020 | 10:42