МВР

Дирекция "Миграция"

 

Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанените чужденци с наложени принудителни административни мерки по Закона за чужденците в Република България по обособени позиции, както следва: Позиция 1 - Доставка за закуска, обяд ...

13 апр 2016

Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанените чужденци с наложени принудителни административни мерки по Закона за чужденците в Република България по обособени позиции, както следва: Позиция 1 - Доставка за закуска, обяд и вечеря за настанените в "Специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) - София", Позиция 2 - Доставка за закуска, обяд и вечеря за настанените в "Специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) - Любимец", Позиция 3 - Доставка за закуска, обяд и вечеря за настанените в "Разпределителен център - Елхово".

Документация (rar)

14.04.2016г.

Протокол за констатациите относно наличието и съответствието с критериите за подбор на представените документи в плик 1 (pdf)   

04.07.2016г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти (doc)

08.08.2016г.

Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на оферти (pdf)

26.08.2016г.

Решение за класиране (pdf)

26.08.2016г.

Договор по обособена позиция 1 (pdf)

05.12.2016г.

Договор по обособена позиция 2 (pdf)

05.12.2016г.

Договор по обособена позиция 3 (pdf)

05.12.2016г.

Обявление за възложена поръчка (pdf)

05.12.2016г.
Допълнително споразумение №536400-20713 от 26.11.2018г.
Допълнително споразумение №536400-20714 от 26.11.2018г.
Допълнително споразумение №536400-20789 от 27.11.2018г.
03.12.2018г.
Обявление за приключване на договор 536400-20091-25.11.2016
Обявление за приключване на договор 536400-20090-25.11.2016
Обявление за приключване на договор 536400-20089 от 25.11.2016

 24 юни 2019 | 16:57