МВР

Дирекция "Миграция"

 

Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря, за настанените в "Специален дом за временно настаняване на чужденци" – Любимец, чужденци с наложени принудителни административни мерки по закона за чужденците в Република България

28 мар 2014

Документация за участие в процедурата:

1.Обявление (doc);

2. Решение (doc);

3. Описание на обекта на поръчката  (doc);

4. Договор  (doc);

5. Техническа спецификация - Приложение  (doc);

6. Техническа спецификация  (doc);

7. Указания за подготовка на офертата (doc).

 

Отговор на въпрос

 23 май 2017 | 18:07