МВР

Дирекция "Миграция"

 

Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанените чужденци с наложени принудителни административни мерки по Закона за чужденците в Република България по обособени позиции, както следва: Позиция 1 - Доставка за закуска, обяд ...

27 май 2015

Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанените чужденци с наложени принудителни административни мерки по Закона за чужденците в Република България по обособени позиции, както следва: Позиция 1 - Доставка за закуска, обяд и вечеря за настанените в "Специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) - София", Позиция 2 - Доставка за закуска, обяд и вечеря за настанените в "Специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) - Любимец", Позиция 3 - Доставка за закуска, обяд и вечеря за настанените в "Разпределителен център - Елхово".

Документация за участие:
Документация (rar)
                                                                                                                            27.05.2015

Отговори на постъпили въпроси:

Отговор (doc)                                                                                                        05.06.2015

Решение за промяна (pdf)

Отговор на постъпил въпрос:

Отговор (doc)                                                                                                        03.07.2015

 

Протоколи от работата на комисията:

Протокол 1  (pdf)                                                                                                   06.08.2015

Протокол 2 (doc)                                                                                                    24.09.2015

 

Съобщения:

Отваряне на ценови оферти (pdf)                                                                          13.08.2015

Решение за класиране (doc)                                                                                  24.09.2015 

 

Информация за върнати гаранции за участие (xls)

Сключени договори:

Договор за обособена позиция 1 (pdf)

Договор за обособена позиция 2 (pdf)

Договор между изпълнителя и подизпълнителя за обособена позиция 2 (pdf)

Договор за обособена позиция 3 (pdf)

Договор между изпълнителя и подизпълнителя за обособена позиция 3 (pdf)

 

Информация, изпратена до АОП:

Обявление за възложена поръчка (pdf)                                                                01.12.2015г.

Плащания (xls)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по позиция 1 (pdf)

10.01.2017г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по позиция 2 (pdf)

10.01.2017г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по позиция 3 (pdf)

10.01.2017г.

 23 май 2017 | 18:07