МВР

Дирекция "Миграция"

 

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на дирекция "Миграция" - МВР

13 окт 2015

Документация за участие:

Документация (rar)                                                                                           (10.12.2015г.)

Отговори на постъпили въпроси:

Отговор (doc)                                                                                                    (22.12.2015г.)

Решение за промяна и променена документация:

Решение за промяна (pdf)                                                                                  (23.12.2015г.)

Указания за подготовка на офертата (doc)                                                         (23.12.2015г.)

 

Отговори на постъпили въпроси:

Отговор (doc)                                                                                                     (04.01.2016г.)

Отговори на постъпили въпроси:

Отговор (doc)                                                                                                     (12.01.2016г.)

Отговори на постъпили въпроси:

Отговор (doc)                                                                                                     (26.01.2016г.)

 

Протокол (doc)                                                                                                   (08.03.2016г.)

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти (doc)

Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на оферти (pdf)                      (29.03.2016г.)

Решение за класиране (pdf)                                                                                (29.03.2016г.)

Договор (pdf)

(05.12.2016г.)

Обявление за възложена поръчка (pdf)

(05.12.2016г.)

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка с № 536400-20101/25.11.2016г. (pdf)

 05 септември 2018 | 15:15