МВР

Дирекция "Миграция"

 

10. „Доставка на почистващи материали, консумативи и дезинфекционни материали за нуждите на специалните домове за настаняване на чужденци (СДВНЧ), както и на лични предпазни средства за служителите на дирекция „Миграция“

16 юли 2018

Доставка на почистващи материали, консумативи и дезинфекционни материали за нуждите на специалните домове за настаняване на чужденци (СДВНЧ), както и на лични предпазни средства за служителите на дирекция „Миграция“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка на полиетиленови изделия и кофи за миене; Обособена позиция 2: Доставка на почистващи препарати; Обособена позиция 3: Доставка на домакински материали; Обособена позиция 4: Доставка на санитарни изделия; Обособена позиция 5: Доставка на предпазни средства.

1. ОБЯВА № 536400-11575 от 16.07.18г.
2. Приложение №1 - Техническа спецификация за обособена позиция 1
3. Приложение №2- Техническа спецификация за обособена позиция 2
4. Приложение №3- Техническа спецификация за обособена позиция 3
5. Приложение №4- Техническа спецификация за обособена позиция 4
6. Приложение №5- Техническа спецификация за обособена позиция 5
7. Договор
8. Образци на документи
9. Информация 536400-11576 от 16.07.18г.
Публикувано на 16.07.2018г.
10. Протокол
11. Договор 536400-19574 от 09.11.2018г. поз.1 Доставка на полиет. изделия и кофи
12. Договор 536400- 18989 от 01.11.2018г. об. поз.2 Доставка на почистващи препарати
13. Договор 536400-18993 от 01.11.2018г. об. поз. 3 Доставка на домакински материали
14. Договор 536400-19571 от 09.11.2018г. поз. 4 Доставка на санитарни изделия
15. Договор 536400-19565 от 09.11.2018г. поз. 5 Доставка на предпазни средства
Публикувано на 12.11.2018г.

 

 12 ноември 2018 | 09:35