МВР

Дирекция "Миграция"

 

11. Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на дирекция "Миграция"

26 сеп 2018

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на дирекция „Миграция“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и бланки, по списъка на стоките и услугите по чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“; Обособена позиция  № 2 „Доставка на канцеларски материали  и пощенски пликове“; Обособена позиция 3: „Доставка на хартия и картони“

Обява 536400-16343 от 26.09.2018г.
Приложение №1 - Техническа спицификация за обособена позиция 1
Приложение № 2 - Техническа спецификация за обособена позиция 2
Приложение № 3 - Техническа спецификация за обособена позиция 3
Приложение № 4 - Договор
Образци на документи
Информация №536400-16345 от 26.09.2018г.
Протокол №5364оп-92 от 16.10.2018г.

Договор № 536400-20181 от 19.11.18 за Доставка на канцеларски матeриали и бланки
Договор № 536400-20182 от 19.11.18 - Доставка на канцеларски мататериали и пощенски пликове
Публикувано на 28.11.2018г.
Договор № 536400-21367 от 05.12.2018г. за доставка на хартия

 06 март 2019 | 10:47