МВР

Дирекция "Миграция"

 

29.08.2019-4-СОО4- Доставка на оригинални и съвместими тонер касети за нуждите на дирекция "Миграция"

29 авг 2019

Доставка на оригинални и съвместими тонер касети за нуждите на дирекция "Миграция"
Обява № 536400-16280 от 29.08.2019г.
Образци на документи
Приложение № 1 -Техническа спецификация
Приложение № 2 - Проект на договор
Информация № 536400-16278 от 29.08.2019г.
Протокол Рег. № 5364оп-54 от 21.10.2019г.
ДОГОВОР № 536400-22936_от_29.11.2019

 10 декември 2019 | 16:50