МВР

Дирекция "Миграция"

 

29.08.2019-3-СОО3-“Доставка на санитарни, хигиенни и почистващи материали и консумативи за нуждите на дирекция „Миграция“

29 авг 2019

“Доставка на санитарни, хигиенни и почистващи материали и консумативи за нуждите на дирекция „Миграция“
Обява № 536400-16285 от 29.08.2019г.
Образци на докумети
Приложение № 1 - Техническа спецификация
Приложение № 2 - Проект на договор
Информация № 536400-16282 от 29.08.2019г.
Отговор на постъпило писмено искане за разяснение
Протокол Рег. № 5364оп-55 от 21.10.2019г.
ДОГОВОР № 536400-22935_от_29.11.2019

 10 декември 2019 | 16:51