МВР

Дирекция "Миграция"

 

29.08.2019-5-СОО5-“Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и консумативи за нуждите на дирекция Миграция“ по обособени позиции

29 авг 2019

“Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности  и консумативи за нуждите на дирекция Миграция“ по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Доставка на канцеларски материали, бланки и офис принадлежности ” и Обособена позиция 2: “Доставка на хартия и картони”.
Обява № 536400-16293 от 29.08.2019г
Образци на документи
Приложение № 1.1 - Техническа спецификация по обособена позиция 1
Приложение № 1.2- Техническа спецификация по обособена позиция 2
Приложение № 2 - Проект на договор
Информация № 536400-16291 от 29.08.2019г.
Отговор на постъпило писмено искане за разяснение
Протокол №5364оп-57 от 30.10.2019г.
ДОГОВОР № 536400-22928_от_29.11.2019
ДОГОВОР № 536400-22927_от_29.11.2019

 10 декември 2019 | 16:53