МВР

Дирекция "Миграция"

 

29.08.2019-2-СОО2-“Доставка на санитарни, хигиенни и почистващи материали и консумативи за нуждите на дирекция Миграция, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”

29 авг 2019

“Доставка на санитарни, хигиенни и почистващи материали и консумативи за нуждите на дирекция Миграция, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”“
Обява № 536400-16310 от 29.08.2019г.
Образци на документи
Приложение № 1-Техническа спецификация
Приложение № 2 - Проект на договор
Информация № 536400-16309 от 29.08.2019г.
Протокол Рег. № 5364оп-53 от 21.10.2019г.
ДОГОВОР № 536400-22020 от 18.11.2019г

 10 декември 2019 | 16:48