МВР

Дирекция "Миграция"

 

29.08.2019-1-СОО1-“Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и консумативи за нуждите на дирекция Миграция, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

29 авг 2019

“Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и консумативи за нуждите на дирекция Миграция, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”
Обява № 536400-16298 от 29.08.2019г.
Образци на документи
Приложение 1 - Техническа спецификация
Приложение 2 - Проект на договор
Информация № 536400-16297 от 29.08.2019г.
ПРОТОКОЛ № 5364оп-56 от 30.10.2019г.
ДОГОВОР № 536400-22933_от_29.11.2019

 10 декември 2019 | 16:52