МВР

Дирекция "Миграция"

 

8. Обява № 536400-15755/13.09.2017г. с предмет: Доставка на офис техника за нуждите на дирекция "Миграция" с обособени позиции.

13 сеп 2017

Обособена позиция № 1 - Доставка на скенери с автоматично подаване и мултифункционални устройства за нуждите на дирекция "Миграция"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на шредер за нуждите на дирекция "Миграция""

1. Обява № 536400-15755/13.09.2017г. с предмет: Доставка на офис техника за нуждите на дирекция "Миграция" със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на скенери с автоматично подаване и мултифункционални устройства за нуждите на дирекция "Миграция"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на шредер за нуждите на дирекция "Миграция"" (pdf)

2. Приложение № 1 - Техническа спецификация за обособена позиция № 1 "Доставка на скенери с автоматично подаване и мултифункционални устройства за нуждите на дирекция "Миграция" (doc)

3. Приложение № 2 - Техническа спецификация за обособена позиция № 2 "Доставка на шредер за нуждите на дирекция "Миграция"" (doc)

4. Приложение № 3 - Проект на договор (doc)

5. Образци на документи (rar)

6. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 536400-15757/13.09.2017г. (pdf)

Съобщение: 
Отварянето на офертите ще бъде от 14:30 часа на 29.09.2017 г. в сградата на дирекция "Миграция", гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 48
Дата на публикуване: 25.09.2017 г.

7. Протокол УРИ 5364р-17401/03.10.2017г. (pdf)

8. Съобщение за прекратяване възлагането на процедура УРИ 536400-15755/13.09.2017г. (pdf)    

 06 октомври 2017 | 16:37