МВР

Дирекция "Миграция"

 

Закупуване на хигиенни материали и консумативи, и предпазни средства за СДВНЧ - София, СДВНЧ- Любимец и РЦ - Елхово

21 сеп 2016

Техническа спецификация по обособена позиция 1 за доставка на полиетиленови изделия за потребностите на ДМ в СДВНЧ - София (pdf)

Техническа спецификация по обособена позиция 2 за доставка на полиетиленови изделия за потребностите на ДМ в СДВНЧ - Любимец (pdf)

Техническа спецификация по обособена позиция 3 за доставка на почистващи препарати за потребностите на ДМ в СДВНЧ - София (pdf)

Техническа спецификация по обособена позиция 4 за доставка на почистващи препарати за потребностите на ДМ в СДВНЧ - Любимец (pdf)

Техническа спецификация по обособена позиция 5 за доставка на домакински материали за потребностите на ДМ в СДВНЧ - София (pdf)

Техническа спецификация по обособена позиция 6 за доставка на домакински материали за потребностите на ДМ в СДВНЧ - Любимец (pdf)

Техническа спецификация по обособена позиция 7 за доставка на санитарни изделия за потребностите на СДВНЧ - София (pdf)

Техническа спецификация по обособена позиция 8 за доставка на санитарни изделия за потребностите на СДВНЧ - Любимец (pdf)

Техническа спецификация по обособена позиция 9 за доставка на кофи за отпадъци в СДВНЧ - Любимец (pdf)

Техническа спецификация по обособена позиция 10 за доставка на предпазни средства за потребностите на дирекция "Миграция" - МВР (pdf)

                                                                                                                         21.09.2016г.

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронната поща на адрес: [email protected] в срок до 05.10.2016г.

 

 23 май 2017 | 18:07