МВР

ОД Монтана

 

Дейност на група "Миграция" в ОДМВР-Монтана

Основни дейности на група „Миграция” в ОДМВР-Монтана:
- адресна регистрация на чужденци, на които е предоставен подслон от физически и юридически лица;
- контролира регистрацията на чужденците в хотелите и обществените места за подслон;
- заверка на покани-декларации за частни и бизнес посещения на чужденци в Република България, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим;
- приема и разглежда заявления за продължаване на срока на пребиваване в Република България, съгласно Закон за чужденците в Република България;
- приема заявления за разрешаване на постоянно и дългосрочно пребиваване в Република България съгласно Закон за чужденците в Република България;
- приема заявления за продължително и постоянно пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства;
- приема заявления за издаване на български лични документи на чужденци, съгласно Закона за българските лични документи;

Адрес:
гр. Монтана, бул. "Александър Стамболийски" № 2 /сградата на ОДМВР-Монтана/

Гишета за административно обслужване в гр. Монтана:
Работно време: 08.30 -17.30 ч. (без прекъсване)
Телефон: 096/396 400, 396 402, 396 408, 396 409; факс: 396 406