МВР

ОД Монтана

 

ТАКСИ – ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - МОНТАНА

21 сеп 2007

 Водачи на МПС
Удостоверение за наложени наказания на водач - 3,00 лв.
Промяна местоотчета на водача - 2,00 лв.
Контролен талон  - 2,00 лв
Дубликат на контролен талон - 2,00лв
Контролен талон- водач без нарушения - 2,00лв

Обикновена услуга за издаване на СУМПС:
СУПМС на водач  до 58 г - 25,00 лв
СУПМС на водач  от 58 г. до 70 г. - 11,00
СУПМС на водач над 70 г - безплатно
СУПМС за инвалид - 3,00 лв

Бърза услуга за издаване на СУМПС:
СУПМС на водач до 58 г - 50,00 лв
СУПМС на водач  от 58 г. до 70 г - 22,00 лв
СУПМС за инвалид - 6,00 лв

Такси за изготвяне на  писменно становище
По проекти за строителство и реконструкция на пътищата – 150,00лв
По проекти за строителство  и ремонтни работи, както  и по проекти  и схеми за временно разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – 80,00лв
По проекти  за изграждане  на търговски  и други трайно обслужващи пътното движение обекти – 400,00 лв
За съгласуване движението на извънгабаритно или тежко пътно превозно средство  или товар – 50,00 лв

Регистрация на ППС
Автомобилни  рег. табели - 5,96 лв за бр /комлект- 11,92 лв /
Тракторни и ремаркетни табели - 5,96 лв
Транзитни рег табели за автомобили – 5,96 лв за бр /комлект- 11,92лв /
Транзитни рег.табели за ремаркета -5,96 лв
Мотоциклетни рег. табели - 4,80 лв
Мотопедни рег.табели - 3,60 лв
Правоползване на  рег.номер с четири еднакви цифри - 1000,00 лв
Правоползване на рег. номер  2 х 2  цифри - 30,00 лв
Правоползване на рег. номер  по желание - 50,00 лв
Правоползване на рег. номер с надпис по желание - 7000,00 лв
За право на ползване на временни (годишни) рег.табели- 650,00 лв
Идентификация и първоначален техн.преглед - 6,00 лв
Издаване на СРМПС – 9,00 лв
Дубликат на свидетелство СРМПС – 9,00 лв
Идентификация извън пункта на сектор „Пътна полиция”, на територията на ОДМВР – Монтана - 9,00 лв
Идентификация на територията на друга ОДМВР  - 40,00 лв
Възстановяване на VIN - 80,00 лв
Монтаж на рег.табели извън пункта - 4,00 лв на табела
Израване на Разрешение за временно движение - 7,00 лв
Издаване на заявление за регистрация или промяна в регистрацията (вкл. за спиране и прекратяване) - 2,00 лв
Монтаж на регистрационни табели в пункта - 2,00 лв за всяка монтирана табела
За издаване на удостоверение с данни за моторно превозно средство - 3 лв. за всяко ППС
Издаване на експертна справка за проверка на VIN и номер на двигател - 50,00 лв
Знак и стикер за първоначален технически преглед – 2,00 лв


Транзитна сметка на ОДМВР - Монтана

№ BG82UBBS80023106151600
банков код: UBBSBGSF
банка ОББ или на гише, чрез  ПОС терминал.

 

 30 март 2019 | 07:45