МВР

ОД Монтана

 

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - МОНТАНА

30 мар 2019

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

230 Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица

393 Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика

454 Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство

858 Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство

859 Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства

1239 Извършване на първоначална регистрация на превозно средство

1301 Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство

1524 Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика

1770 Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство

1776 Монтаж на регистрационни табели

2676 Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по избор на клиента

2677 Промяна в регистрацията на МПС

2679 Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик

2680 Пускане в движение на временно спряно превозно средство

2683 Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство


ВОДАЧИ НА МПС

229 Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление

448 Първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство

1204 Издаване дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство

2460 Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС

2678 Издаване на контролен талон

2681 Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство

6282 Подмяна на свидетелство за управление на МПС издадено от друга държава



ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2152 Изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организиране на движението по пътищата

2215 Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари

2290 Издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на моторно превозно средство

 03 април 2019 | 11:55