МВР

ОД Монтана

 

КОНТАКТИ - ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - МОНТАНА

21 сеп 2007

Сектор “Пътна полиция”-  Адрес: гр.Монтана, ул. ”Искър” №11
Началник "Пътна полиция" - гр. Монтана: Тел.  096/ 301 612 ;
Други телефони за информация:
СУМПС - 096/396 452
регистрация на МПС - 096/396 451

Работно време с граждани : 08.30 ч. –12.00 ч. и 13.00 - 16.00 ч. 

Сектор “Пътна полиция”: 

• Участва в цялостната дейност по осигуряване безопасността на движението по пътищата, пътния контрол и организацията на движение
• Издава свидетелства за правоуправление, води на отчет водачите на МПС, ППС, пътно-транспортните произшествия и последиците от тях
• Административно-наказателна дейност по ЗДвП
• Дава писмени становища по проекти за организация на движението по първокласни пътища и пътно-транспортни обекти
• Взаимодейства с митнически, данъчни и други органи, ведомства и асоциации с цел ограничаване на престъпленията, свързани с МПС

 

 30 март 2019 | 07:31