МВР

ОД Монтана

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Монтана

19 фев 2020

Заповед 8121К-3761

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,

     ОБЯВЯВАМ:

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Монтана за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва: 
1.Районно управление - Лом
Сектор „Охранителна полиция”
Група „Охрана на обществения ред”
-полицай - старши полицай - 7 (седем) вакантни длъжности;
2.Районно управление - Берковица
Група „Охранителна полиция”
-полицай - старши полицай - 2 (две) вакантни длъжности;
3.Районно управление - Вършец
Група „Охранителна полиция”
- младши автоконтрольор II-I степен - 1 (една) вакантна длъжност.

Заповед 8121К-3761/17.02.2020 год.

Съобщение към Заповед 8121K-3761

Протокол с допуснатите кандидати за участие в конкурсната процедура 

Поправка на протокол с допуснатите кандидати до участие в конкурс

Съобщение

Протокол - резултати от етап "Изследване на физическата годност"

Протокол от психологично изследване - първа част

Протокол от психологично изследване - втора част

Протокол за крайно класиране рег. № 301р-18469/07.08.2020 г.

Изменение на Протокол рег. № 301р-18469/07.08.2020 г.

 10 август 2020 | 16:55