МВР

ОД Монтана

 

град Берковица - ІІІ район

І район, IІ район, IIІ район

 Обслужван район:Адрес на приемната:

Територията, заключена между ул."Александровска", ул."Николаевска", ж.к."Изгрев" и промишлената зона на града

гр. Берковица, ул. "Николаевска" №8, ет. 3, ст. 18 - сградата на АПК 
Приемно време: Понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Телефони за връзка: 0953 / 88 729
с РУ Берковица: 0953 / 88 710
и тел.112

  полицейски инспектор
Николай Славчев Стоянов

 
градската част на района, заключена между улиците "Николаевска", "Александровска" и "Хаджи Петър Хаджи Илиев", както и ул. "Грамада", ул. "Еделвайс", ул. "Атанас Кюркчиев", ул. "Тинтява", ул. "Хризантема", ул. "Райко Даскалов", ул. Поручик Загорски", ул. "Брези", ул. "Мусала", ул. "Тимок", ул. "Иван Вазов", ул. "Средна гора", ул. "Тополите", ул. "Странджа", ул. "Парчевич", ул. "Алеко Константинов", ул. "Хаджи Димитър", ул. "Йорданка Чанкова", ул. "Пирин", ул. "Бор", ул. "Ясен", ул. "Бдин" 

селата Мездрея, Бокиловци, Песочница, Балювица, Замфирово, Пърличево
     

                                            
                                                   
   мл. полицейски инспектор Мирослав Драгомиров Иванов 

гр. Берковица,
с. Замфирово, с. Балювица и с. Пърличево