МВР

ОД Монтана

 

град Берковица - ІІІ район

І район, IІ район, IIІ район

 Обслужван район:Адрес на приемната:

Територията, заключена между ул."Александровска", ул."Николаевска", ж.к."Изгрев" и промишлената зона на града

гр. Берковица, ул. "Николаевска" №8, ет. 3, ст. 18 - сградата на АПК 
Приемно време: Понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Телефони за връзка: 0953 / 88 729
с РУ Берковица: 0953 / 88 710
и тел.112

  полицейски инспектор
Николай Славчев Стоянов

 
градската част на района, заключена между улиците "Николаевска", "Александровска" и "Хаджи Петър Хаджи Илиев", както и ул. "Грамада", ул. "Еделвайс", ул. "Атанас Кюркчиев", ул. "Тинтява", ул. "Хризантема", ул. "Райко Даскалов", ул. Поручик Загорски", ул. "Брези", ул. "Мусала", ул. "Тимок", ул. "Иван Вазов", ул. "Средна гора", ул. "Тополите", ул. "Странджа", ул. "Парчевич", ул. "Алеко Константинов", ул. "Хаджи Димитър", ул. "Йорданка Чанкова", ул. "Пирин", ул. "Бор", ул. "Ясен", ул. "Бдин" 

селата Мездрея, Бокиловци, Песочница, Балювица, Замфирово, Пърличево

с. Мездрея - вторник от 10,00-12,00 ч.
тел. 0953/81180
с. Бокиловци - понеделник от 15,00-17,00 ч.
тел. 0953/81033
с. Песочница - вторник от 13,00-15,00ч.
тел. 0953/83057
с. Балювица - четвъртък от 15,00-17,00 ч.
тел. 09521/2192
с. Замфирово - вторник от 10,00-12,00 ч.
с. Пърличево - четвъртък от 13,00-15,00ч.
тел. 09521/2091
     

                                            
                                                   
   мл. полицейски инспектор Мирослав Драгомиров Иванов 

гр. Берковица,
с. Замфирово, с. Балювица и с. Пърличево


с. Замфирово - четвъртък от 10,00-12,00ч.  
с. Балювица - четвъртък от 15,00-17,00ч.
тел. 09521/2192
с. Пърличево - четвъртък от 13,00-15,00 ч.
тел. 09521/2091
                                   

   iliyan_yolov мл. полицейски инспектор Илиян Йолов
 
  гр. Берковица, с. Мездрея, с. Бокиловци,
 с. Песочница 
            
 
 с. Мездрея - вторник от 10,00-12,00 ч.
тел. 0953/81180
 с. Бокиловци - понеделник от 15,00-17,00 ч.
тел. 0953/81033
с. Песочница - вторник от 13,00-15,00 ч.
тел. 0953/83057