МВР

ОД Монтана

 

Община Чипровци - с. Бели Мел

гр.Чипровци, с.Бели Мел, с.Челюсница, с.Железна, с.Горна Ковачица, с.Горна Лука, с.Мартиново, с.Митровци, с.Превала, с.Равна

 
 Мл. полицейски инспектор
 Борислав Борисов

Обслужван район: с. Бели Мел
Адрес на приемната: с. Бели Мел - старото кметството ет. ІІ
Приемно време: Понеделник от 10,00ч. до 12,00ч.

Телефони за връзка: 09552 / 377
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел.112