МВР

ОД Монтана

 

Община Чипровци - с. Челюсница

гр.Чипровци, с.Бели Мел, с.Челюсница, с.Железна, с.Горна Ковачица, с.Горна Лука, с.Мартиново, с.Митровци, с.Превала, с.Равна

мл.  полицейски инспектор
 Борислав Борисов
 

Обслужван район: с. Челюстница и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Челюстница - кметството ет. ІІ
Приемно време: Вторник от 10,00ч. до 12,00ч.
Телефони за връзка: 09552 / 219
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112