МВР

ОД Монтана

 

Община Чипровци - с. Горна Ковачица

гр.Чипровци, с.Бели Мел, с.Челюсница, с.Железна, с.Горна Ковачица, с.Горна Лука, с.Мартиново, с.Митровци, с.Превала, с.Равна

                                         
 Мл. полицейски инспектор
 Борислав Димитров Борисов

Обслужван район:


с. Горна Ковачица
Адрес на приемната: с. Горна Ковачица - кметството ет. ІІ
Приемно време:

Сряда
10,00ч. до 12,00ч.

Телефони за връзка: 09559 / 220
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112