МВР

ОД Монтана

 

Община Чипровци - с. Горна Лука

гр.Чипровци, с.Бели Мел, с.Челюсница, с.Железна, с.Горна Ковачица, с.Горна Лука, с.Мартиново, с.Митровци, с.Превала, с.Равна

                                          
 младши полицейски инспектор
 Благой Александров Благоев

Приемно време: 
Петък от 10,00 ч. до 12,00 ч.