МВР

ОД Монтана

 

Община Чипровци - с. Железна

гр.Чипровци, с.Бели Мел, с.Челюсница, с.Железна, с.Горна Ковачица, с.Горна Лука, с.Мартиново, с.Митровци, с.Превала, с.Равна

                                         
 младши
полицейски инспектор
Иван Александров Иванов
Обслужван район:
с. Железна и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Железна - кметството ет. ІІ
Приемно време: Четвъртък от 10,00ч. до 12,00ч.
Телефони за връзка: 09554 / 27 42
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112