МВР

ОД Монтана

 

Община Чипровци - с. Мартиново

гр.Чипровци, с.Бели Мел, с.Челюсница, с.Железна, с.Горна Ковачица, с.Горна Лука, с.Мартиново, с.Митровци, с.Превала, с.Равна

                                         
 
                                         
 младши полицейски инспектор
 Благой Александров Благоев

Обслужван район: с. Мартиново
Адрес на приемната: с. Мартиново - кметството ет. І
Приемно време: Сряда от 10,00ч. до 12,00ч.
Телефони за връзка: 09554 / 27 10
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112