МВР

ОД Монтана

 

Община Чипровци - с. Митровци

гр.Чипровци, с.Бели Мел, с.Челюсница, с.Железна, с.Горна Ковачица, с.Горна Лука, с.Мартиново, с.Митровци, с.Превала, с.Равна

 младши полицейски инспектор
 Иван Александров Иванов


Приемно време: 
Сряда от 10,00 ч. до 12,00 ч.