МВР

ОД Монтана

 

Община Чипровци - с. Равна

гр.Чипровци, с.Бели Мел, с.Челюсница, с.Железна, с.Горна Ковачица, с.Горна Лука, с.Мартиново, с.Митровци, с.Превала, с.Равна

                                           
 Мл. полицейски инспектор
 Борислав Димитров Борисов

Обслужван район: с. Равна и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Равна - кметството ет. ІІ
Приемно време: Четвъртък от 10,00 ч. до 12,00 ч.
Телефони за връзка: 09559 / 333
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112