МВР

ОД Монтана

 

община Монтана - с. Габровница

с. Безденица, с.Благово, с.Винище, с.Вирове, с.Войници, с.Габровница, с.Горна Вереница, с.Горно Белотинци, с.Горно Церовене, с.Долна Вереница, с.Долна Рикса, с.Долно Белотинци, с.Др. Йосифово, с.Клисурица, с.Крапчене, с.Липен, с.Николово, с.Славотин, с.Смоляновци, с.Стубел, с.Студено Буче, с.Сумер, с.Трифоново


младши полицейски инспектор
 Георги Димитров Георгиев
Обслужван район:


с. Габровница и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Габровница - кметството
Приемно време: Сряда от 13.00 ч. до 14.00 ч.
Телефони за връзка:

09545 / 22 77, 
           23 80

с РУМВР: 096/301 604 
и тел. 112