МВР

ОД Монтана

 

община Вършец - с. Драганица

с.Горна Бела Речка, с.Горно Озирово, с.Долна Бела Речка, с.Долно Озирово, с.Драганица, с.Спанчевци, с.Стояново, с.Черкаски

Обслужван район: с. Драганица и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Драганица - кметството
Приемно време: Понеделник от 11.00ч. до 13.00ч.
Четвъртък от 09.00ч.  до 11.00ч.
Телефони за връзка: 095276 / 220
с РУ МВР: 09527 / 20 90
и тел.112