МВР

ОД Монтана

 

община Вършец - с. Стояново

с.Горна Бела Речка, с.Горно Озирово, с.Долна Бела Речка, с.Долно Озирово, с.Драганица, с.Спанчевци, с.Стояново, с.Черкаски

Обслужван район: с. Стояново и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Стояново - кметството
Приемно време: Сряда от 13.00ч. до 15.00ч.
Телефони за връзка: 09525 / 318
с РУ МВР: 09527 / 20 90
и тел.112