МВР

ОД Монтана

 

община Берковица - с. Балювица

с.Балювица, с.Бистрилица, с.Бокиловци, с.Боровци, с.Бързия, с.Гаганица, с.Замфирово, с.Комарево, с.Костенци, с.Котеновци, с.Лесковец, с.Мездрея, с.Песочница, с.Пърличево, с.Черешовица, с.Ягодово, с. Слатина, с. Рашовица   мл.  полицейски  инспектор
     Мирослав Ивановс. Балювица и прилежащото землище
Обслежван район:
Адрес на приемната:
с. Балювица - кметството ет.1
Приемно време:
Четвъртък от 15.00ч. до 17.00ч.
Телефони за връзка: 09521 / 21 92
с РУ : 0953 / 88 710
и тел.112