МВР

ОД Монтана

 

община Берковица - с. Бързия

с.Балювица, с.Бистрилица, с.Бокиловци, с.Боровци, с.Бързия, с.Гаганица, с.Замфирово, с.Комарево, с.Костенци, с.Котеновци, с.Лесковец, с.Мездрея, с.Песочница, с.Пърличево, с.Черешовица, с.Ягодово, с. Слатина, с. Рашовица

 
 мл. полицейски инспектор
 Георги Чавдаров Василев


Обслужван район: с. Бързия и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Бързия - кметството, ул."В.Левски"1
Приемно време:

Вторник от 08.30ч. до 12.00ч.
Сряда от 08.30ч. до 17.30ч.
Четвъртък от 08.30ч. до 17.30ч.

Телефони за връзка: 09523 / 323
с РУ : 0953 / 88 710
и тел.112