МВР

ОД Монтана

 

община Берковица - с. Гаганица

с.Балювица, с.Бистрилица, с.Бокиловци, с.Боровци, с.Бързия, с.Гаганица, с.Замфирово, с.Комарево, с.Костенци, с.Котеновци, с.Лесковец, с.Мездрея, с.Песочница, с.Пърличево, с.Черешовица, с.Ягодово, с. Слатина, с. Рашовица

 
 мл. полицейски инспектор
  Иван Красимиров Иванов














Обслужван район: с. Гаганица и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Гаганица- кметството, ул. "Главна"1
Приемно време: Четвътък от 09.00ч. до 11.00ч.
Телефони за връзка: 09528 / 220
с РУ : 0953 / 88 710
и тел.112