МВР

ОД Монтана

 

община Берковица - с. Ягодово

с.Балювица, с.Бистрилица, с.Бокиловци, с.Боровци, с.Бързия, с.Гаганица, с.Замфирово, с.Комарево, с.Костенци, с.Котеновци, с.Лесковец, с.Мездрея, с.Песочница, с.Пърличево, с.Черешовица, с.Ягодово, с. Слатина, с. Рашовица


 мл. полицейски инспектор
 Георги Чавдаров Василев


Обслужван район: с. Ягодово и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Ягодово - кметството
Приемно време: Вторник от 13.00ч. до 15.00ч.
Телефони за връзка: 09524 / 2223
с РУМВР: 0953 / 88 710
и тел.112