МВР

ОД Монтана

 

община Берковица - с. Костенци

с.Балювица, с.Бистрилица, с.Бокиловци, с.Боровци, с.Бързия, с.Гаганица, с.Замфирово, с.Комарево, с.Костенци, с.Котеновци, с.Лесковец, с.Мездрея, с.Песочница, с.Пърличево, с.Черешовица, с.Ягодово, с. Слатина, с. Рашовица

nikodim_aleksov
 мл. полицейски инспектор
  Никодим Еленков Алексов

Обслужван район: с. Костенци и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Костенци - кметството  ул."Първа"
Приемно време: Вторник от 10.30ч. до 12.00ч.
Телефони за връзка: 0953 / 88 698
с РУ : 0953 / 88 710
и тел.112