МВР

ОД Монтана

 

община Берковица - с. Мездрея

с.Балювица, с.Бистрилица, с.Бокиловци, с.Боровци, с.Бързия, с.Гаганица, с.Замфирово, с.Комарево, с.Костенци, с.Котеновци, с.Лесковец, с.Мездрея, с.Песочница, с.Пърличево, с.Черешовица, с.Ягодово, с. Слатина, с. Рашовица

  мл. полицейски инспектор 
 Тихомир Николаев Гогов

Обслужван район: с. Мездрея и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Мездрея - кметство ет.1
Приемно време: Вторник от 10.00ч. до 12.00ч.
Телефони за връзка: 0953 / 30 54
с РУ : 0953 / 81 180
и тел.112