МВР

ОД Монтана

 

община Берковица - с. Пърличево

с.Балювица, с.Бистрилица, с.Бокиловци, с.Боровци, с.Бързия, с.Гаганица, с.Замфирово, с.Комарево, с.Костенци, с.Котеновци, с.Лесковец, с.Мездрея, с.Песочница, с.Пърличево, с.Черешовица, с.Ягодово, с. Слатина, с. Рашовица


 мл. полицейски инспектор
  Мирослав Драгомиров Иванов
Обслужван район: с. Пърличево и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Пърличево - кметство ет.1
Приемно време:
Четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.
Телефони за връзка: 09521 / 20 91
с РУ : 0953 / 88 710
и тел.112