МВР

ОД Монтана

 

община Берковица - с. Песочница

с.Балювица, с.Бистрилица, с.Бокиловци, с.Боровци, с.Бързия, с.Гаганица, с.Замфирово, с.Комарево, с.Костенци, с.Котеновци, с.Лесковец, с.Мездрея, с.Песочница, с.Пърличево, с.Черешовица, с.Ягодово, с. Слатина, с. Рашовица

 мл. полицейски инспектор
 Тихомир Николаев ГоговОбслужван район: с. Песочница и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Песочница - кметство ет.1
Приемно време: Вторник от 13.00ч. до 15.00ч.
Телефони за връзка: 09523 / 83057
с РУ : 0953 / 88 710
и тел.112