МВР

ОД Монтана

 

община Берковица - с. Замфирово

с.Балювица, с.Бистрилица, с.Бокиловци, с.Боровци, с.Бързия, с.Гаганица, с.Замфирово, с.Комарево, с.Костенци, с.Котеновци, с.Лесковец, с.Мездрея, с.Песочница, с.Пърличево, с.Черешовица, с.Ягодово, с. Слатина, с. Рашовица


 мл. полицейски инспектор
  Мирослав Драгомиров Иванов

Обслужван район: с. Замфирово и с. Рашовица - прилежащите землища
Адрес на приемната: с. Замфирово - кметството
Приемно време: Вторник от 10.00ч. до 12.00ч.
Четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч. 
Телефони за връзка: 09521 / 20 45
с РУ : 0953 / 88 710
и тел.112