МВР

ОД Монтана

 

Община Берковица - с. Слатина

с.Балювица, с.Бистрилица, с.Бокиловци, с.Боровци, с.Бързия, с.Гаганица, с.Замфирово, с.Комарево, с.Костенци, с.Котеновци, с.Лесковец, с.Мездрея, с.Песочница, с.Пърличево, с.Черешовица, с.Ягодово, с. Слатина, с. Рашовица

  мл. полицейски инспектор
  Мирослав Иванов


Обслужван район: с. Слатина и прилежащото землище
Адрес на приемната: кметство в с. Слатина
Приемно време: Вторник от 15.00ч. до 17.00ч.
Телефони за връзка: 09526/ 2220
                       с РУ: 0953 / 88 710
                       и тел.166