МВР

ОД Монтана

 

Община Берковица - с. Рашовица

с.Балювица, с.Бистрилица, с.Бокиловци, с.Боровци, с.Бързия, с.Гаганица, с.Замфирово, с.Комарево, с.Костенци, с.Котеновци, с.Лесковец, с.Мездрея, с.Песочница, с.Пърличево, с.Черешовица, с.Ягодово, с. Слатина, с. Рашовица

 мл. полицейски инспектор
 Мирослав Иванов

Обслужван район: с. Рашовица и прилежащото землище
Адрес на приемната: кметство в с. Замфирово
Приемно време: Четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.
Телефони за връзка:
                       с РУ: 0953 / 88 710
                       и тел.112