МВР

ОД Монтана

 

община Бойчиновци - с. Портитовци

гр. Бойчиновци, с. Бели брег, с. Бели брод, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Пали лула, с. Портитовци

 elena_ilicheva_andreeva

  мл. полицейски инспектор
  Елена Иличева Андреева

Обслужван район: с. Портитовци и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Портитовци - кметство ет. І
Приемно време: Вторник от 13,00 ч. до 15,00 ч.
Телефони за връзка: 09513 / 30 24
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112